Info

Name Huỳnh Nhất Trí

Date of Birth: 8/7/1990

Sex: Nam

Marriage: Độc thân

Address: 291/40/3 trường chinhm p.14, q. tân bình - Hồ Chí Minh

Phone: 0167952345

Email: trihuynh@gmail.com

Education
 •  Certificate:
 • English:
 • school:
 • Job cate:
 • Type:
 • Start time:
 • Completion time:
 • Info:
Experience
 • Workplace:
 •  Experience:
 •  Rank:
Wanted job
 •  Wanted job:
 • Rank:
 

Bạn nên tham khảo

Support

0932 705 788 Hỗ trợ thông tin tuyển dụng việc làm ở nước ngoài qua yahoo 1 Hỗ trợ thông tin tuyển dụng việc làm ở nước ngoài qua yahoo 2 Hỗ trợ thông tin tuyển dụng việc làm ở nước ngoài qua yahoo 3 Hỗ trợ thông tin tuyển dụng tìm việc làm ở nước ngoài qua Skype 1 Hỗ trợ thông tin tuyển dụng tìm việc làm nước ngoài qua Skype 2
 

Hot jobs

Requirements: - Male/female, age: 20-27 - Have high school diplom