Info

Name Huỳnh Duy Nhất

Date of Birth: 6/15/1990

Sex: Nam

Marriage: Độc thân

Address: Truong chinh - Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh

Phone: 01679521247

Email: trihuynh_156@yahoo.com.vn

Education
 •  Certificate:
 • English:
 • school:
 • Job cate:
 • Type:
 • Start time:
 • Completion time:
 • Info:
Experience
 • Workplace:
 •  Experience:
 •  Rank:
Wanted job
 •  Wanted job:
 • Rank:
 

Bạn nên tham khảo

Support

0932 705 788 Hỗ trợ thông tin tuyển dụng việc làm ở nước ngoài qua yahoo 1 Hỗ trợ thông tin tuyển dụng việc làm ở nước ngoài qua yahoo 2 Hỗ trợ thông tin tuyển dụng việc làm ở nước ngoài qua yahoo 3 Hỗ trợ thông tin tuyển dụng tìm việc làm ở nước ngoài qua Skype 1 Hỗ trợ thông tin tuyển dụng tìm việc làm nước ngoài qua Skype 2
 

Hot jobs

Requirements: - Male/female, age: 20-27 - Have high school diplom